Výškové práce horolezeckou technikou z lana nejen na fasádách Praha

Na střechy s malým spádem, kde není možné použít klasické lehké střešní krytiny Vám doporučujeme falcovanou střešní krytinu se stojatým falcem 25mm.

Nabízíme přetvarování stojatého falcu na pásech vyrobených přesně na délku podle konkrétního zadání zákazníkem.

Falcovaná střecha je vhodná při nízkých sklonech z důvodu vodotěsnosti spojů. Její určení je však širší. Používá se i na šikmých střechách v historických jádrech měst, na zastřešení různých atypických věžiček s kulatým půdorysem a podobně.

Technické údaje + materiál vhodný k použití:

Náběhová šířka se dá bezstupňovitě přestavovat.

Všechny kovové pásy mezi šířkou 230 do 840mm mohou být profilované do tvaru stojatého falcu.

Nejmenší délka dílu je cca 500mm.

Hladká falcovaná krytina se stojatou drážkou je velmi flexibilní a je možné ji použít ke kopírování všech tvarů a úhlů střešních rovin. Spojována je dvojitou drážkou a bezpečně upevňována příponkami. Přípustný sklon pro pokrytí rovinnými tabulemi spojenými dvojitou drážkou je dán normou a je to 7 °, s možností překročení této hranice až na povolených 5 °, kde se musí použít dodatečné těsnění. Tato úprava dodatečného těsnění se používá především v kritických místech kde je možnost předpokladu kumulace sněhu.

Podklad pro pokládání

Pro drážkovou krytinu je ideální celoplošný podklad, pevný a bez jakých jakkoli nerovností, které jsou plechem kopírovány a mohou způsobit nevzhledné stopy na výsledné krytině.

Obvykle bývá podkladem deskové bednění a obecně by dřevěný podklad měl splňovat parametry :

Kotvení

Falcovaná krytina je kotvená jediným přípustným způsobem a to prostřednictvím příponek a to pevnými příponkami a pohyblivými. Použitý materiál na příponky je pozinkovaná nebo nerezová ocel. Při pevných príponkách je lze vyrobit svépomocí ze stejného materiálu jako je krytina. Pohyblivá příchytka je nenahraditelná a její použití je nutné při délce pásu krytiny delší než 2m. Příponky se vkládají do otevřené drážky v pravidelných rozestupech. Běžně je to 400 mm , kde se tato hodnota může snížit s přihlédnutím k lokálnímu namáhání střešních ploch. Montování příponek je pomocí 2 hřebíků nebo jednoho vrutu (rozteč příponek až 600mm ). Vruty nesmějí mít dřík, doporučuje se použití s ​​plochou hlavou, kde se zamezí vytlačování hlavy do povrchu krytiny. Platí, že tahová síla větru působícího na 1m2 musí být menší než síla potřebná k vytržení celkového počtu umístěných příponek v daném metru. Pevné příponky mají své místo v pevné zóně. Ostatní plochy střechy musí být osazeny pohyblivými příponkami. Pevná zóna má šířku 2m (měřeno po krokve ) a délku dle dané střechy.

Strojní vybavení a nářadí

Povrchově upravený svitek je možné zpracovat ručně ale je výhodnější strojní zpracování. Detaily oplechování, úžlabí, vikýřů, prostupů a dalších specializovaných míst je třeba řešit pomocí běžných klempířských postupů. Při zpracování platí zásada ohledu na povrchovou vrstvu plechu. Je třeba se vyvarovat použití ostrých kovových nástrojů, které by ve větší míře poškodili ochrannou polyesterovou vrstvu. Pro různé druhy zpracování platí rozdílné limity teplot, při kterých je povoleno montáž provádět. Při ručním tvarování dochází k rázům, které jsou k materiálu méně šetrné než plynulé strojní falcování. Se snižováním teploty má plech tendenci křehnout...

Pásy o požadované délce jsou připraveny k pokládání na střešní konstrukci, kde jsou následně uzavírány strojní falcovačkou. Při položení drážky musí být směr odtoku vody přes tuto drážku, nikdy ne do ní. Není dobré použít kombinaci strojů od jiných výrobců i kombinaci materiálů krytiny.

Při samostatném uzavírání drážky dochází ke spojení a podtáhnutí cca 5mm plechu. To může mít vliv na falcování, pokud je krytina nejprve uchycena do příponek a pak jsou uzavírány všechny drážky najednou. Na dlouhé střeše může nastat nesprávná činnost falcovacího stroje z důvodu načítání zmíněných 5mm. Takovému problému lze předcházet průběžným falcováním při pokládání a kotvení pásů.

Dodatečné těsnění drážek

Pokud sklon střešní roviny klesne pod 7 °, vkládá se do drážky vždy dodatečné těsnění. Těsnění může tvořit samolepící pružná páska, falcovací olej nebo neutrální klempířský tmel. Pro minimální sklon 3,6 ° - 5 ° se doporučuje použít těsnící pásky. Nevýhodou tmelu může být jeho nerovnoměrná aplikace nebo zanášení tvarovacího ústrojí vytlačováním zbytků tmelu. Dodatečné těsnění plní svou funkci nejvíce v zimním období, kdy na střeše leží souvislá vrstva sněhu. Při tání může dojít k vzlínání vody dvojitou drážkou. Pokud má střecha dostatečný sklon a není pravděpodobné, že by se na ploše sníh udržel má těsnění spíše pojistnou funkci a má své odůvodnění nejvíce v horských oblastech. U budov s přesahem střechy může nastat komplikace v podobě nerovnoměrného tání sněhu. Přesahy střechy nejsou na rozdíl od krytiny nad budovou zahřívány zespodu a hromadí se na nich mrznoucí sněhové valy. Tyto přirozené zábrany umožňují vznik žlabu, který je zaplněn stojící vodou z ohřáté části střechy. Pokud v takovém místě není dostatečné těsnění, dá se předpokládat ,že voda pronikne do konstrukce, což je špatně...

V horských oblastech na komplikovaných konstrukcích je nutné konkrétní posouzení a stanovení použití dodatečného těsnění. Je vysoce pravděpodobné, že těsnění bude nutné použít i na strmějších sklonech než je 7 °. Náklady na utěsnění drážky jsou zanedbatelné ve srovnání se škodami způsobenými zatékáním, nebo problémy ve střešní skladbě.

Proto nás neváhejte kontaktovat, Vaše střecha bude ve správných rukách.

Přijedeme, zhodnotíme a navrhneme to nejlepší řešení - to vše bezplatně. Stačí nás jen kontaktovat.

Horolezecké služby - práce ve výškách Praha
Lanex - výrobce lan a lanové techniky Petzl - horolezecká technika Rock-Empire - technika pro výškové práce Meffert - specialista na nátěry i čištění fasád a úpravy povrchu Postřik a ochrana proti pavoukům v Praze Scalp France - chemie pro chemické čištění fasády Pomůcky pro výškové mytí oken Scalp systém čištění fasádních povrchů Motorové pily pro kácení stromů Karcher - hardware pro tlakové mytí fasády Praha Karlín Lana a lanová technika pro výškové práce Technika a příslušenství pro horolezectví Špičkové outdoor výrobky pro práci Edelrid - vybavení pro práci ve výškách Fasádní postřiky proti hmyzu, mouchám a pavoukům facebook a cena