Výškové práce horolezeckou technikou z lana nejen na fasádách Praha

Montáže, demontáže, revize a vše kolem komínů

Naší hlavní činností v této kategorii je provádění návrhů komínů, jejich výstavby, rekonstrukce, frézování, vložkování a čištění komínů včetně montáží kouřovodů. Dále také zajišťujeme měření účinnosti spalování a revize spalinových cest.

Podle Nařízení vlády 91/2010Sb. je každý vlastník, uživatel nebo správce objektu, bez rozdílu, zda se jedná o objekt k trvalému bydlení, objekt rekreační nebo objekt průmyslový, povinen provádět kontrolu a čištění spalinové cesty ve lhůtách, stanovených v závislosti na výkonu spotřebiče a použitém palivu, a to prostřednictvím odborné firmy viz. pdf dokument výše...

Zákon pamatuje na bezpečnost komínů a upravuji je ji nařízením vlády č. 91/2010Sb., které vstoupilo v platnost počátkem roku 2011. To ukládá povinnost jak fyzickým, tak právnickým osobám realizovat kontrolu spalinové cesty jedenkrát ročně, je-li na komín připojen spotřebič s výkonem do 50 kW. Do této kategorie spadá většina běžných spotřebičů. Kontroly se týkají i chat a chalup.

Kontrolu spalinové cesty a stejně tak její čištění smí provádět pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Jedinou výjimkou je čištění spalinové cesty u připojeného spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW, kterou lze provést svépomocí. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí být pořízen záznam do požární knihy, nebo jiné provozní dokumentace. Písemný zápis o kontrole, či čištění provádí i kominík a předkládá jej zadavateli.

V žádném případě si nikdo z nás si nepřeje ohrozit své nejbližší a v lepším případě jen svůj majetek..
Proto bychom neměli podceňovat starost o komíny. Zanedbání by mohlo zapříčinit požár nebo vážné ohrožení lidských životů.
Navíc může nastat i problém s vyřízením pojistné události.

Pro Váš ničím nerušený a bezstarostný spánek a také výhodné pojištění jsou nutné revize kouřových cest.

Kdy si objednat revizi komínu?

Nabízené kominické služby

Ceny našich služeb jsou smluvní a jsou stanovovány individuálně ke každé zakázce.

Opravy komínů provádíme především na nedostupných místech, kam se nelze dostat běžným řešením
a kde je nutné použití horolezecké techniky.

Ať už potřebujete drobnou opravu komínu či kompletní rekonstrukci, kontaktujte nás a my pro Vás vybereme to nejlepší řešení.

Oprava komínu + hromosvodu Oprava komínu + hromosvodu Oprava komínu + hromosvodu
Horolezecké služby - práce ve výškách Praha
Lanex - výrobce lan a lanové techniky Petzl - horolezecká technika Rock-Empire - technika pro výškové práce Meffert - specialista na nátěry i čištění fasád a úpravy povrchu Postřik a ochrana proti pavoukům v Praze Scalp France - chemie pro chemické čištění fasády Pomůcky pro výškové mytí oken Scalp systém čištění fasádních povrchů Motorové pily pro kácení stromů Karcher - hardware pro tlakové mytí fasády Praha Karlín Lana a lanová technika pro výškové práce Technika a příslušenství pro horolezectví Špičkové outdoor výrobky pro práci Edelrid - vybavení pro práci ve výškách Fasádní postřiky proti hmyzu, mouchám a pavoukům facebook a cena